Privātuma politika
 1. Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem 

  Redakcija Nr. 1.1, 27.04.2020.

   

   

  e-PROMO tiešsaistes veikala noteikumi

               

  1.           PAMATNOTEIKUMI

  1.1.        Šie e-PROMO tiešsaistes veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir abām pusēm juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču pirkšanas, apmaksas, piegādes noteikumus un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar iepirkšanos e-PROMO tiešsaistes veikalā.

   

  1.2.        „Sanitex“ SIA, reģistrācijas numurs 40003166842, juridiskā adrese Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, Licences veids Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai NR.: MT 00000013245 ir e-PROMO veikalā piedāvāto preču pārdevējs (turpmāk – Pārdevējs).

  1.3.        Pircējs ir fiziskā persona, kas ir reģistrējusies e-PROMO veikalā (turpmāk – Pircējs). Reģistrēties e-PROMO veikalā un pasūtīt tur piedāvātās preces ir tiesīgas tikai fiziskās personas ar pilnu rīcībspēju. Alkoholiskos dzērienus un enerģijas dzērienus drīkst iegādāties tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

  Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai.
  Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti (izsniegti) no pulksten 22.00 līdz 8.00

   

  1.4.        Lai reģistrētos e-PROMO veikalā, Pircējam ir jāiepazīstas un jāpiekrīt šiem Noteikumiem.

  1.5.        Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus. Izmaiņas vai papildinājumi Noteikumos tiks paziņoti parastajos e-PROMO veikala saziņas veidos. Pircējs var tikt informēts arī caur viņa e-PROMO veikala profilu.

  1.6.        Noteikumi tiek piemēroti jebkuram Pircēja e-PROMO veikalā veiktajam pasūtījumam, attiecīgi pirms jauna preču pasūtījuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju. Pārdevējs nekādā gadījumā neuzņemas un neierobežoti ir atbrīvots no jebkāda riska vai atbildības, ja Pircējs nav iepazinies ar aktuālo Noteikumu redakciju, lai gan viņam ir nodrošināta šāda iespēja.

  1.7.        E-PROMO veikals darbojas Latvijas Republikas teritorijā, taču preču piegādes teritorijas nosaka Pārdevējs vienpusēji, un tam ir tiesības jebkurā laikā tās ierobežot vai paplašināt, Pircēju par to informējot e PROMO profilā.

   

  2.           REĢISTRĒŠANĀS

  2.1.        Lai Pircējs izmantotu e-PROMO veikalu un pirktu tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas e-PROMO veikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu.

  2.2.        Ja Pircējam neizdodas reģistrēties e-PROMO veikalā, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot Noteikumos norādīto kontaktinformāciju.

  2.3.        Aizpildot reģistrēšanās anketu, Pircējam jānorāda pareizi un precīzi personas dati un jāsniedz papildus informācija, kas atzīmēta ar zvaigznīti. Pārdevējs nav atbildīgs par nepareizu Pircēja pasūtījuma izpildi, ja Pircējs ir iesniedzis neprecīzu un/vai nepareizu informāciju.

   

  2.4.        Reģistrācijas anketā Pircējam jānorāda sekojošie personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, e-pasts, piegādes adrese, telefona numurs, un cita preču piegādei nepieciešamā informācija.

   

  2.5.        Neievadot visu nepieciešamo informāciju vai nesniedzot visas prasītās piekrišanas, Pircēja reģistrācija nevar tikt pabeigta.

  2.6.        Pircējam jebkurā laikā ir tiesības neierobežoti mainīt vai papildināt savus reģistrācijas datus, kā arī atcelt savu reģistrāciju

  2.7.        Reģistrējoties, Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotājvārds un parole) un apņemas tos glabāt noslēpumā un neizpaust trešajām personām. Ja pievienošanās datus izveido Pārdevējs, Pircējs tos saņems e-pastā. Pārdevēja izveidotais un e pastā nosūtītais lietotājvārds un parole Pircējam jānomaina pirmo reizi pievienojoties tiešsaistes veikalam.

  2.8.        Ja Pircēja e-PROMO veikala pievienošanās datus izmanto trešā persona, Pārdevējs to uzskata par Pircēju. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu pievienošanos, izmantojot Pircēja pievienošanās informāciju.

  2.9.        Ja Pircējs pazaudē pievienošanās datus, viņš nekavējoties par to informē Pārdevēju, izmantojot noteikto kontaktinformāciju, vai maina pievienošanās datus, ieejot e-PROMO veikala sistēmā.

               

  3.           PREČU CENA UN DAUDZUMS

  3.1.        E-PROMO veikala produktu katalogā precēm norādītās pārdošanas cenas ir eiro (EUR) valūtā kopā ar PVN.

  3.2.        Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un maksimālo preču daudzumu vienā pasūtījumā. Informācija par to ir sniegta e-PROMO produktu katalogā.

  3.3.        Preces tiek pārdotas par cenu, kas precei ir noteikta preču pasūtīšanas brīdī. Pilna pasūtījuma cena var iekļaut piegādes izmaksas un citus maksājumus.

  3.4.        Preču cenas e-PROMO veikalā var atšķirties no preču cenām Pārdevēja tirdzniecības vietā PROMO Cash & Carry. Ja pasūtījuma veikšanas brīdī preču cena atšķiras e-PROMO veikalā un PROMO Cash&Carry veikalā, tiek piemērota e-PROMO produktu katalogā noteiktā cena.

               

  4.           PREČU PASŪTĪŠANA UN APMAKSA

  4.1.        Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu Pārdevējam, kad pēc preču izvēles savā e-PROMO profilā un iepirkuma groza izveidošanas, Pircējs apmaksā pasūtījumu.

  4.2.        Katrs pasūtījums tiek uzskatīts par atsevišķus starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu pirkšanas-pārdošanas līgumu, kas tiek reģistrēts un glabāts Pārdevēja datu bāzē.

  4.3.        Minimālā pasūtījuma summa ir EUR 50, e-PROMO veikala sistēmā mazāki pasūtījumi netiek pieņemti.

  4.4.        Ja kopējā pasūtījuma summa ir mazāka par EUR 100, Pircējam papildus pasūtījuma summai jāmaksā fiksēta piegādes maksa EUR 3,99.

  4.5.        Var tikt piemērota preču katalogā norādītā papildus samaksa par preču iesaiņojumu. Ja šāda papildus samaksa netiek norādīta, tiek uzskatīts, ka iepakojuma maksa ir iekļauta piegādes izdevumos.

  4.6.        Noformēto pasūtījumu var apmaksāt tikai e-PROMO noteiktajos apmaksu veidos. Pasūtījums ir jāapmaksā pirms preču piegādes.

   

  4.7.        Ja pasūtījums netiek apmaksāts pirms preču piegādes, kā arī tad, ja Pārdevējs nesaņem maksājumu no Pircēja maksājuma iestādes, pasūtījums tiek atcelts.

  4.8.        Ja Pārdevējs pasūtījuma izdarīšanas brīdī neveic piegādes uz Pircēja norādīto adresi, pasūtījumu nav iespējams pabeigt.

               

  5.           PREČU PIEGĀDE

  5.1.        Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas piemērotāko piegādes veidu, no kā ir atkarīga piegādes cena un laiks. Precīzs piegādes laiks tiek noteikts atkarībā no izvēlētā piegādes veida un pasūtītajām precēm.

   

  5.2.        Preču piegādes pakalpojums tiek veikts bez maksas, ja Pircēja pasūtīto preču vērtība nav mazāka kā EUR 100 kopā ar PVN.

  5.3.        Preces tiek piegādātas pēc iespējas ātrāk, parasti nākamajā dienā pēc pasūtījuma veikšanas. Pircējs telefoniski tiek informēts par plānoto piegādes laiku. Ja neizdodas sazināties ar Pircēju un/vai piegādāt preces, pasūtījums tiek atcelts un Pircējam Noteikumos noteiktajā kārtībā tiek atgriezta samaksātā nauda.

  5.4.        Ja pasūtījums tiek piegādāts noteiktajā laikā, bet saņēmējs neatrodas noteiktajā adresē un nevar saņemt pasūtījumu, Pircējs par to tiks informēts telefoniski un puses vienosies par citu piegādes laiku.

  5.5.        Veicot preču pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi.

  5.6.        Pircējs apņemas personīgi saņemt preces. Ja Pircējs nevar pieņemt preces personīgi, bet Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto piegādes adresi un tiek nodotas citai personai, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pienācīgi piegādājis preces un Pircējam nav tiesības par to Pārdevējam izteikt jebkādas pretenzijas.

  5.7.        Pircējs saprot un piekrīt, ka atsevišķos gadījumos Preču piegāde var kavēties neplānotu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādi.

  5.8.        Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumiem arī gadījumos, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai tiek iegādātas ar nokavējumu Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

  5.9.        Preču piegādes brīdī Pircējam ir jāpārbauda preču daudzums un ārējā kvalitāte. Pieņemot preci, Pircējam jāinformē Pārdevējs par daudzuma vai ārējās kvalitātes trūkumiem. Vēlākas pretenzija netiek pieņemtas, ja vien Pircējs nesniedz pierādījumus, kas apliecina trūkumu esamību.

  5.10.      Pircējs piekrīt, ka Pārdevēja pārstāvis, kas veic preču piegādi, nofotografēs preces (nefotografējot personu, kas saņem preci), kā pierādījumu pienācīgai preču piegādei Pircējam.

  5.11.      Par piegādātās preces kvalitātes trūkumiem Pircējs informē Pārdevēju ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc preču piegādes.

  5.12.      Pircējs ir tiesīgs Pārdevēju informēt par preces slēptajiem trūkumiem preču derīguma vai garantijas termiņā, ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no to atklāšanas brīža.

  5.13.      Ja Pircējs neveic šīs darbības un defekti radušies transportēšanas laikā bojāta iepakojuma dēļ, par ko Pircējs nav paziņojis augstāk noteiktajā kārtībā, tad Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču bojājumiem.

  5.14.      Komplektējot sveramos produktus, Pārdevējs izvēlas tādu produktu skaitu, kuru svars ir vistuvākais Pircēja pasūtītajam produkta svaram. Ja Pircējam tiek piegādāta prece mazākā svarā kā Pircējs pasūtījis, Pārdevējs atgriež Pircējam cenas starpību šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

  5.15.      Pārdevējam nav pienākums nodrošināt precīzu pasūtītās preces svaru. Sveramās preces cena tiks noteikta atbilstoši Pircēja pasūtījumā noteiktajai preces cenai. Ja faktiskais preces svars ir lielāks kā pasūtījumā norādītais preces svars, Pircējam nav jāmaksā starpība. Ja preces faktiskais svars ir mazāks kā pasūtījumā norādītais svars, tad cenu atšķirība starp piegādāto un pasūtīto svaru tiks atgriezta Pircējam tādā pašā veidā, kādā Pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu.

               

  6.           ALKOHOLISKO DZĒRIENU UN CITU AKCĪZES PREČU PIEGĀDE

   

  6.1.        Pircējs var pasūtīt alkoholiskos dzērienus jebkurā laikā, bet šie produkti tiek piegādāti tikai laikā starp 8:00 un 22:00 (jebkurā gadījumā, ievērojot e-PROMO piegādes darba laiku).

  6.2.        Alkoholiskos dzērienus un enerģijas dzērienus var pasūtīt un saņemt tikai persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.

  6.3.        Ja preču, kuras var iegādāties tikai no noteikta vecuma, piegādes brīdī Pircējam nav derīgs personu apliecinošs dokuments, kas apliecina viņa vecumu, šādas preces Pircējam netiks nodotas. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka pasūtījums ir daļēji neizpildīts Pircēja vainas dēļ.

  6.4.        Ja pasūtījums no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek piegādāts pirms vai pēc normatīvos aktos noteiktā laika un pasūtījums satur alkoholiskos dzērienus, alkoholiskie dzērieni Pircējam netiek nodoti un Pārdevējs atgriež naudu, kas samaksāta par šiem produktiem.

               

  7.           PREČU KVALITĀTES GARANTIJA

  7.1.        Katra e-PROMO pārdotās preces īpašības vispārīgi ir noteiktas katrai precei pievienotajā aprakstā.

  7.2.        Preces, kurām ir ražotāja garantija, tiek pārdotas ar garantijas talonu, kas satur informāciju par garantijas noteikumiem. Informāciju par garantijas pakalpojumu var saņemt, zvanot pa tālr. +371 80005414.

  7.3.        Pircējs apzinās, ka Pircēja izmantotā monitora iestatījumu dēļ preces krāsa, forma vai citas īpašības tiešsaistes veikalā var atšķirties no patiesā izmēra, formas un krāsas, tāpēc Pārdevējs nav atbildīgs par šādām neatbilstībām.

  7.4.        Preču kvalitātes garantiju Pārdevējs nosaka atbilstoši ražotāja pienākumiem un piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

  7.5.        Ja garantijas periodā noskaidrojas, ka prece neatbilst kvalitātes prasībām, defekts nav radies tās nepareizas uzglabāšanas vai izmantošanas dēļ un Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju par šādiem trūkumiem, Pārdevējs veic preces nomaiņu ar jaunu preci. Pircējam ir pienākums preci piegādāt garantijas remontam.

               

  8.           PREČU APMAIŅA UN ATGRIEŠANA

  8.1.        Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc preču piegādes Pircējs ir tiesīgs atcelt ar Pārdevēju noslēgto pirkuma līgumu, par to informējot Pārdevēju rakstveidā (e-pasta, norādot atgriežamās preces un pasūtījuma numuru).

  8.2.        Pircēja tiesības atcelt distances pirkuma līgumu tiek īstenotas saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – MK noteikumi).

  8.3.        Pēc rakstiska paziņojuma par atkāpšanos no distances līguma iesniegšanas, Pircējam jāsniedz Pārdevējam nepieciešamā informācija un jāatgriež preces Noteikumos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

  8.4.        Pircējam arī ir tiesības atgriezt un pieprasīt tādu preču apmaiņu, kas neatbilst pasūtījumam vai ir bojātas, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

  8.5.        Jebkurā gadījumā ātri bojājošas preces ar īsu derīguma termiņu, kā arī preces, kas uzskatītas MK noteikumos, nav atgriežamas un apmaināmas.

  8.6.        Šajos noteikumos paredzētajos gadījumos prece var tikt atgriezta, ja tā nav bojāta vai tās izskats nav būtiski izmainīts un tā nav lietota (nav noplēstas orģinālās etiķetes un marķējumi). Atgriežamajām vai apmaināmajām precēm jābūt nezaudējušām to parasto pārdošanas izskatu (etiķetes nav noņemtas vai bojātas, aizsargplēves nav noplēstas utt.) un nelietotām. Prece jāatgriež orģinālajā iepakojumā tādā pašā komplektācijā, kā tā tika nodota Pircējam, kopā ar pirkuma apliecinošiem dokumentiem, garantijas talonu (ja izsniegts), lietošanas instrukcijām un citiem preces piederumiem. Ja prece nav pilnā komplektācijā, ir bojāta, netīra vai neatbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības šādu preci nepieņemt, to neapmainīt un Pircējam par preci neatgriezt naudu.

  8.7.        Pircējs preces atgriež vai apmaina pušu iepriekš saskaņotā laikā un vietā. Pircējam preces jānogādā uz Pārdevēja adresi vai, ja puses tā vienojušās, jāsaņem tās no Pārdevēja. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar preču atgriešanu, sedz Pircējs.

  8.8.        Ja Pircējs atgriež kvalitatīvas un/vai pasūtījumam atbilstošas preces, Pircējam netiks atgriezta piegādes maksa. Gadījumā, ja piegādes maksa netika piemērota, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atgrieztās preču samaksas ieturēt piegādes maksu.

  8.9.        Saistībā ar preču atgriešanu lūdzu sazinieties ar mums e pastā: [email protected] vai zvanot uz: +371 80005414.

  8.10.      Nauda par atgrieztajām precēm tiek atmaksāta uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atgriešanas dienas.

               

  9.           ATBILDĪBA

  9.1.        Pircējs ir atbildīgs par to, lai e-PROMO veikala reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi. Pārdevējs neuzņemas jebkāda veida atbildību, ja Pircējs reģistrācijas anketā ir sniedzis neprecīzus datus.

  9.2.        Pircējs atbild par visām tā veiktajām darbībām, izmantojot e PROMO tiešsaistes veikalu.

  9.3.        Pircējs ir atbildīgs par savu pievienošanās datu (lietotājvārds un parole) nodošanu trešajām personām. Ja e-PROMO veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies tiešsaistes veikalam, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

  9.4.        Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Pircējs, neievērojot tā pienākumus un Pārdevēja ieteikumus, neizlasīja šos Noteikumus, kaut arī viņam tika nodrošināta šāda iespēja.

  9.5.        Ja Pārdevējs pārkāpj šos Noteikumus, Pārdevējs būs atbildīgs tikai par tiem zaudējumiem, kas Pircējam radušies tieši šāda pārkāpuma rezultātā un tikai tādā apmērā, kāds bija saprātīgi paredzams abām pusēm.

               

  10.         KONTAKTINFORMĀCIJA UN SAZIŅAS VEIDI

  10.1.      Pārdevējs var nosūtīt Pircējam visus paziņojumus e-pastā uz e-pasta adresi vai ar SMS uz telefona numuru, kas tika norādīti reģistrācijas anketā. Pārdevēja pārstāvjiem ir tiesības sazināties ar Pircēju pa norādīto telefona numuru, ja rodas jautājumi saistība ar pasūtījuma izpildi.

  10.2.      Pircējs visus paziņojumus un jautājumus iesniedz Pārdevējam, izmantojot šādus saziņas līdzekļus:

  10.2.1.   Intercom tiešsaistes lietotni Pārdevēja mājas lapā www.sanitex.lv

  10.2.2.   Zvanot uz telefona numuru: +371 80005414;

  10.2.3.   Rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

  10.3.      Noteikumos paredzētajos gadījumos Pārdevējs sniedz paziņojumus, izmantojot šādus saziņas veidus: mājas lapā www.sanitex.lv, „Promo Cash&Carry“ Facebook profilā, uz reģistrēto Pircēju e-pasta adresēm.

               

  11.         PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

  11.1.      Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Pārdevēja Privātuma politiku. Ja Pircējs pasūta preces e-PROMO veikalā, tiek pieņemts, ka Pircējs piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apliecina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. 

  11.2.      Pircēja personas dati tiks izmantoti Pircēja identificēšanai, nosakot, vai Pircējs ir pilngadīgs (Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos) vai ne mazāk kā 18 gadu vecs, preču pārdošanai un piegādei, grāmatvedības dokumentu izsniegšanai, lai atmaksātu pārmaksas vai naudu par Pārdevējam atgrieztajām precēm, parādu administrēšanai un citu saistību izpildei, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas līguma.

  11.3.      Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, atzīmējot atbilstošos laukus reģistrācijas anketā, un to var mainīt (piekrist vai atteikties) savā e-PROMO kontā.

   

               

  12.         DARBĪBAS IEROBEŽOJUMI

  12.1.      Ņemot vērā e-PROMO veikala tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības pieņemt lēmumu ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

  12.2.      Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā, nenorādot iemeslus, apturēt jaunu pasūtījumu pieņemšanu no Pircēja, informējot Pircēju e-PROMO lietotāja profilā vai citā saziņas veidā.

  12.3.      Ja Pārdevēja rīcībā ir dati, ka Pircējs mēģina traucēt e-PROMO veikala stabilu darbību vai drošību vai pārkāpj tā pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties, bez brīdinājuma, ierobežot vai apturēt tā piekļuvi e-PROMO veikalam un/vai anulēt Pircēja lietotāja reģistrāciju. Jebkuri mēģinājumi ietekmēt e-PROMO veikala darbības stabilitāti tiks izmeklēti un, nepieciešamības gadījumā, par to tiks paziņots tiesībsagājošajām iestādēm. 

  12.4.      Īpašu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku apturēt vai pārtraukt e-PROMO veikala darbību, bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam.

               

  13.         NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  13.1.      Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  13.2.      Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde lemj, ka kāds no Noteikumu nosacījumiem neatbilst normatīvo aktu prasībām, tas tiek uzskatīts par spēkā neesošu un aizvietotu ar citu, pēc iespējas tuvāku nosacījumu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.

  13.3.      Visi strīdi starp Pircēju un Pārdevēju tiek risināti sarunu ceļā. Pirmkārt, Pircējam ir pienākums sazināties ar Pārdevēju, aizpildot saziņas formu e-PROMO veikala profilā. Ja Pārdevējs neatbild vai neatrisina Pircēja prasījumu abpusēji pieņemamā veidā 14 dienu laikā no Pircēja prasījuma saņemšanas dienas, strīds tiek risināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

               

   
  Privātuma politika


  1
  . Vispārīgie noteikumi.

   

  Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka galvenos principus un kārtību, kādā tiek regulēta “Sanitex” SIA (turpmāk tekstā – Sanitex) mājaslapas sanitex.lv, kas atrodas interneta adresē https://www.sanitex.lv, apmeklētāju, turpmāk tekstā – Jūs, personas datu lietošana.

   

  Personas dati, ko Jūs iesniedzat vietnē sanitex.lv, tiks izmantoti saskaņā ar Noteikumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.

   

  “Sanitex.lv” ir paredzēta personām vecākām par 14 gadiem. Personas, kas ir jaunākas par 14 gadiem, nevar iesniegt nekādus personas datus, izmantojot "Sanitex.lv".

   

  2. Tiešais mārketings.

   

  Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) tiek apstrādāti ar mērķi veikt tiešo mārketingu saskaņā ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, aizpildot anketu par jaunumu saņemšanu sanitex.lv sadaļā “Pieteikties jaunumiem”. Ja Jūs nepiekritīsiet būt tiešā mārketinga adresāts, Sanitex nevarēs paziņot Jums noderīgu un aktuālu informāciju.

   

  Lai apstrādātu jaunumu paziņojumu saņēmēju sarakstu un tiem nosūtītu e-pastus, mēs izmantojam automātiskā mārketinga platformu – MailerLite. Ar MailerLite privātuma noteikumiem Jūs varat iepazīties https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

   

  Paziņojumi par jaunumiem var saturēt tīmekļa bākas (angļu val. “web beacon”), unikālus identifikatorus kā arī citas sekošanas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par e-pasta saņēmējiem, vai/kad e-pasts tiek atvērts, apmeklētajām saitēm, vai/kad atsakās no paziņojumu saņemšanas, aplikāciju, kas tiek izmantota e-pasta apskatīšanai, Jūsu IP adresi un ar to saistīto valsti, klienta veidu. Šī informācija tiek ievākta ar nolūku iegūt statistiku, lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu jaunumu paziņojumus.

   

  No jaunumu paziņojumu saņemšanas Jūs varat atteikties, noklikšķinot uz saites, kas ir ietverta katra jaunumu paziņojuma beigās.

   

  3. Cash&Carry karte.

   

  Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, faksa numurs, telefona numurs, reģistrācijas numurs, uzņēmējdarbības licence, adrese, pasta indekss, e-pasts un cita Jūsu sniegtā informācija) tiek apstrādāti ar mērķi pasūtīt un saņemt Cash&Carry karti saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu, kas tiek izteikta izpildot Cash&Carry kartes Pieteikšanās anketu santex.lv “Saņemt PROMO Cash&Carry karti” sadaļā. Šajā vietnes sanitex.lv sadaļā Jūs varat atrast papildus informāciju par to, kā Jūsu personas dati šim mērķim tiek apstrādāti.

   

  4. Preču pasūtīšana.

   

  Juridiskas vai fiziskas personas dati (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs, adrese, reģistrācijas numurs, uzņēmējdarbības licences numurs, iepirkšanās vēsture, saglabātie pasūtījumi, profilēšana) tiek apstrādāti, lai noslēgtu līgumu un lietoti saskaņā ar Jūsu atļauju, kas tiek izteikta vietnes sanitex.lv sadaļā “Kļūt par klientu”. Ja Jūs šajā sadaļā neiesniedzat savus datus, mēs nevarēsim izveidot Jums profilu un pieņemt Jūsu pasūtījumus. Pēc tam, kad Puses noslēgs līgumu, šie dati tiks apstrādāti un izmantoti sekojošiem mērķiem: līguma izpildes nodrošināšanai, Klienta profila pārvaldīšanai, kā arī pasūtījumu veikšanai un Sanitex preču piegādei.

   

  5. Kandidātu personas dati.

   

  Kandidāti savu CV var iesniegt gan tieši, nosūtot e-pastā, gan caur darba sludinājumu portāliem, gan izmantojot pieteikuma anketu (kur tiek norādīts vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, e-pasts, izglītība, darba pieredze, prasmes, informācija par vadītāja apliecību, datorprasmes, vēlmes par darba vietas atrašanās vietu, ieņemamo amatu un atalgojumu, CV un cita informācija) , kas ir pieejama sadaļā “Karjera” – “Aizpildīt kandidāta anketu”. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti ar mērķi atlasīt un atrast kandidātus. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa/viņas izteikto atļauju, kas tiek izteikta, aizpildot augstāk minēto anketu.

   

  Kamēr notiek kandidātu atlase un atrašana, mēs izmantojam tikai informāciju par kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un būtiskām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam personas sensitīvos datus.

   

  6. Citu (nepersonisko) datu pārvaldīšana.

   

  Citi dati, kas nav Jūsu personas dati – t.i., saistīti ar Jūsu veiktajiem pakalpojumu pasūtījumiem vietnē sanitex.lv– var  tikt izmantoti anonīmu statistikas pētījumu veidošanai. Jebkurā gadījumā, šāda datu izmantošana ne tieši, ne netieši neatklās Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos mēs saglabājam tiesības anonīmo statistikas pētījumu rezultātus nodot trešajām personām.

   

  7. Personas datu nodošana trešajām personām.

   

  Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt  datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, utml. Jūsu personas dati var tikt nodoti starpniekiem un/vai datu nesējiem, kā arī Sanitex grupas uzņēmumiem. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargātu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību.

   

  Izņemot tos gadījumus, kas norādīti šajos Noteikumos, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bez Jūsu iepriekšējas atļaujas saņemšanas, mēs  neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām personām.

   

  8. Informācija Jūsu datorā.

   

  Mēs paturam tiesības ierakstīt informāciju (parasti saukti “cookies”) Jūsu datorā, kad Jūs apmeklējat mājas lapu sanitex.lv. Šī informācija ļauj ērtāk izmantot sanitex.lv un izslēdz nepieciešamību ievadīt personas datus katras apmeklēšanas laikā. Jūs varat izdzēst šo informāciju no Jūsu datora vai bloķēt to izmantošanu, izmainot iestatījumus Jūsu interneta pārlūkprogrammā.

   

  9. Personas datu iesniegšana un atjaunināšana.

   

  Lai efektīvāk un precīzāk īstenotu Jūsu pieprasījumus un pasūtītos pakalpojumus mājas lapā sanitex.lv, mums ir nepieciešams saņemt no Jums precīzus datus. Jums ir jāsniedz precīzus datus reģistrācijas formā sanitex.lv, kā arī pēc iespējas ātrāk jāatjaunina informāciju, ja tā ir mainījusies.

   

  10. Trešo pušu mājas lapas.

   

  Mēs neesam atbildīgi par to Jūsu personas datu  pārvaldi, kas pieder trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par privātuma noteikumiem  un trešo pušu mājas lapu aktivitātēm pat gadījumos, kad Jūs apmeklējat mājas lapas caur sanitex.lv. Mēs rekomendējam atsevišķi iepazīties ar katras mājas lapas privātuma noteikumiem.

   

  11. Personas datu drošība.

   

  Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu apstrādes likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

   

  Apstrādājot Jūsu personas datus mājas lapā sanitex.lv, mēs izmantojam drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošinām šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām.

   

  12. Datu glabāšanas laiks.

   

  Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem.

   

  Kandidātu personas dati tiek uzglabāti laika periodā, kamēr notiek atlase uz noteiktu amatu vietu, kurai kandidāts ir pieteicies, Pēc atlases procesa beigām mēs izdzēšam kandidāta CV, kā arī citus kandidāta sniegtos personas datus, izņemot gadījumu, kad mēs esam saņēmusi viņa/viņas atļauju izmantot personas datus ilgāk ar nolūku piedāvāt darba vietu vēlāk. Šajā gadījumā kandidāta personas dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu no brīža, kad beigusies atlase noteiktajai amata vietai, kurai kandidāts bija pieteicies.

   

  Personas datus, kas apstrādāti Cash&Carry kartes pārvaldīšanai, Sanitex saglabās kamēr Jums ir derīga klienta karte un  10 (desmit) gadus pēc pēdējās kartes izmantošanas reizes. Šāds datu saglabāšanas periods ir nepieciešams, lai nodrošinātu Sanitex iespēju aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses.

   

  Personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga veikšanai, tiek saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās mūsu informatīvās vēstules atvēršanas. Izņemot, ja Jūs jau iepriekš atceļat savu piekrišanu saņemt informatīvus paziņojumus no mums.

   

  Dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma izpildi, tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc līguma termiņa beigām.

   

  13. Personas datu nesniegšanas sekas.

   

  Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams Sanitex nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus.

   

  14. Jūsu tiesības.

   

  Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

   

  1)   pieprasīt Sanitex atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;

   

  2)   tiesības iebilst pret datu apstrādi;

   

  3)   tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

   

  4)   tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;

   

  5)   tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

   

  Tiesības var tikt izmantotas, rakstot Sanitex elektroniski uz e-pastu [email protected].

   

  15. Paziņošana.

   

  Ja jums ir neskaidrības vai sūdzības saistībā ar sanitex.lv darbību, lūdzu sazinieties ar sanitex.lv komandu.

   

  16. Autortiesības.

   

  Teksta un grafiskās informācijas izplatīšana un izmantošana, kas atrodas mājas lapā sanitex.lv, citās interneta vietnēs un masu medijos, bez Sanitex atļaujas ir aizliegta.

   

  Sniegtās informācijas autortiesības pieder tām fiziskām un juridiskām personām, kas norādītas teksta un grafiskajā informācijā. Gadījumā, ja kopā ar informāciju nav norādīta atsauce uz trešo personu autortiesībām, tiesības uz informāciju pieder Sanitex.

   

  Lai gan Sanitex cenšas nodrošināt to, lai informācija mājas lapā sanitex.lv atbilst patiesībai un nav novecojusi vai neprecīza, uzņēmums nav atbildīgs par informācijas, kas tiek publicēta mājas lapā, precizitāti un aktualitāti vai sekām, kas varētu izrietēt no sniegtās informācijas.

   

  17. Izmaiņas noteikumos.

   

  Mums ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt šos Noteikumus, par ko Jūs tiksiet informēti mājas lapā sanitex.lv un/vai ar paziņojumu uz e-pasta adresi, ko Jūs esat norādījis. Mājas lapas sanitex.lv izmantošana pēc izmaiņām nozīmē Jūsu piekrišanu Noteikumu izmaiņām.

   

  18. Nobeiguma noteikumi.

   

  Šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visas nesaskaņas tiks risinātas sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi tiks izskatīti Latvija Republikā tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


Sīkfailu saraksts:

Statistika

Statistikas apraksts

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
gid Google Analytics

Nepieciešams

Nepieciešamie sīkfaili

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
oxuser User ID
sid_key Session id key
CookieConsent Stores the user's cookie consent state for the current domain
sid Session ID
oxposaddresscount Amount of delivery locations
language Saves the user's preferred language on the website.
sidebar-opened Cookie for fluent mobile menu workflow
PHPSESSID Preserves user session state across page requests.
cookiesAgree Cookies agreement

Preferences

Lietojumprogrammu preferences

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
sid Sesssion ID

Mārketings

Mārketinga iespējas

Sīkfail Apraksts Tips Izbeigšanās
__gfp_64b -
IDE -
NID Registers a unique ID that identifies a returning user's
_gat -
DSID .doubleclick.net