Atkritumu maisi LD 240l, 50 mk, 5gab
Kods: V9818R2
EAN kods: 4770522818679
Atkritumu maisi SORTEX, melni, 30mk., 60lx10 gab
Kods: V9L4167
EAN kods: 4770522126781
Atkritumu maisi SORTEX, melni, 30mk., 35l x 15gab
Kods: V9L4168
EAN kods: 4770522129188
Atkritumu maisi SORTEX, melni, 80l, 30mk, 10gab
Kods: V9L4169
EAN kods: 4770522126774
Atkritumu maisi HDPE 46x60cm 25l, melni, 20 gab.
Kods: X409395
EAN kods: 4750707008460
Atkritumu maiss LDPE, 150l, melns, 75x115cm, 80my,
Kods: X412464
EAN kods: 4750707015888